Kadınların Güçlendirilmesi ve Her Türlü Şiddet ile Mücadele Panel Serileri 

Women`s Empowerment and Combatting All Kinds of Violence Panel Discussions